تبلیغات
چابکسر - عکسهای جالب از لپاسر
به چابکسر خوش آمدید ...

لپاسر 

 

سماموس 

بلند ترین کوه  از رشته کوههای  البرز    در  بخش مرکزی  می باشد  دشتهای مشرف  شمالی این  کوه استوار  را منطقه زیبای  لپاسر  می نامند .   دارای چشمه های آب  فوق العاده سرد و درمانی   می باشد .

تنها مجتمع مسکونی گلی که در این منطقه قرار دارد  متعلق  به آقای تقی قاسم نژاد می باشد  این خانه های گلی  2*2 و ارتفاع تقریبا  2 متر میباشد .

دشتهای لپاسر در اردیبهشت و خرداد  پر از گلهای وحشی  با الوان متفاوت  می شود که دیدگان هر گردشگری را  محو خود می کند.

لپاسر

 

لپاسر